content top

Registr dlužníků nahlížení

Registr dlužníků nahlížení

Registr dlužníků je databáze, kde se evidují veškeré nezaplacené půjčky a úvěry všech fyzických či právnických osob. Jde o sdružení společností (banky, telefonní operátoři, poskytovatelé energií, atd.), které sdílejí informace navzájem a snaží se navzájem informovat o tom, jestli někdo z jejich klientů nemá u dané společnosti nedoplatek, nezaplacenou půjčku a podobně. Mohou si tak navzájem pomáhat...

Celý článek

Splátkový kalendář vzor

Splátkový kalendář vzor

Splátkový kalendář je cesta, kterou by měli volit všichni dlužníci v situaci, kdy aktuálně nemají na splátku své půjčky. Obvykle je totiž daleko výhodnější se přiznat, že nemáte na zaplacení a jednat s bankou či nebankovní institucí o řešení situace, než dělat takříkajíc mrtvého brouka a doufat, že to za měsíc doplatíte. Na tyto situace jsou totiž ve smlouvách velké sankce, a proto je...

Celý článek

Předlužené dědictví

Předlužené dědictví

Předlužené dědictví nastává v takové chvíli, kdy má zůstavitel (tedy osoba, na jejíž majetek se dědictví vztahuje) větší dluhy, než odpovídá hodnotě majetku (aktiv), které jsou předmětem dědické podstaty. Dědicové mají pak ve své podstatě dvě varianty. Buď dědictví přijmout i s dluhy a snažit se domluvit s věřiteli na snížení, zrušení nebo uhrazení dluhu. Nebo může dědictví odmítnout, to...

Celý článek

Dědění dluhů

Dědění dluhů

Dědění dluhů je celkem jasný proces, kdy společně se jměním zemřelého, se rozděluje i jeho dlužná částka. Samozřejmě, že je možné zříci se dědictví, kdy se dědic zřekne jak aktiv, tak pasiv a dluhy jsou pak logicky nevymahatelné. Následně nastupuje exekuce, která se snaží prodat majetek, aby došlo k úhradě dlužné částky. Tak asi v kostce funguje náš právní systém, kdy máte možnost se zříci...

Celý článek

Dluhy po rozvodu

Dluhy po rozvodu

Dluhy po rozvodu mohou mít pro samostatně žijící partnery velmi devastační účinky. Stačí si představit, že dvě osoby vydali maximální možné úsilí na to, aby si například postavili dům. Na něm je hypotéka. A nyní řeší rozvod. Co s domem? Co s hypotékou? Jak druhého vyplatit? Dluhy, které tím jedné nebo druhé straně vzniknou, mohou být výrazně vyšší, než si vůbec člověk může dovolit. Proto je...

Celý článek

Dluhy z podnikání

Dluhy z podnikání

Dluhy z podnikání představují pro firmu alternativní zdroj peněz a relativně malé riziko. Pro živnostníka, tedy fyzickou osobu, která podniká takříkajíc na sebe, však dluhy z podnikání představují existenční riziko. Každý dluh živnostníka je totiž dluhem jeho osoby, tím pádem za své dluhy ručí celým svým majetkem. A pokud vlastníte dům či byt, jistě víte, že ručit tímto svým složitě nabytým...

Celý článek

Jak se zbavit dluhů

Jak se zbavit dluhů

Možností, jak se zbavit dluhů, je celá řada. Vždy je to ale o volbě. Někdo nemá problém s tím, že má dluhy a řádně je splácí. To je zcela legitimní přístup, kterého se celá řada lidí drží. Další ale razí přístup toho, aby se co nejrychleji zbavili dluhů. Je to přístup spíše starší generace, která nemá ráda úvěrování a každý, kdo dluží, je v jejich očích vnímán spíše negativně. No a...

Celý článek

Pomoc s dluhy

Pomoc s dluhy

V dnešní složité době potřebuje čím dál více lidí pomoc s dluhy. Druhů pomoci je celá řada. Je možné požádat o radu v rodině, přátele, ale i specializované instituce nebo dokonce soud. Každá z variant má svá pro a proti, a nikdy nelze říci, že ta či ona varianta je výhodnější. Pokaždé je nutné používat selský rozum a někdy i právní kličky. Efektivní správa dluhů Dluhy jsou běžnou...

Celý článek

Dluhová past

Dluhová past

Dluhová past se valí na čím dál více lidí v naší zemi. Jde o situaci, kdy rodina nebo i jednotlivec přestane mít přehled o svých půjčkách, zapomíná splácet a následně se dostane do finančních problémů. Dluhovou past je zákeřná v tom smyslu, že nikdy si člověk nemůže být jistý, kdy i na něj dopadne nějaký nezaplacený dluh v případě, kdy má několik otevřených půjček a splácí je...

Celý článek
content top