content top

Předlužené dědictví

Předlužené dědictví

Předlužené dědictví nastává v takové chvíli, kdy má zůstavitel (tedy osoba, na jejíž majetek se dědictví vztahuje) větší dluhy, než odpovídá hodnotě majetku (aktiv), které jsou předmětem dědické podstaty. Dědicové mají pak ve své podstatě dvě varianty. Buď dědictví přijmout i s dluhy a snažit se domluvit s věřiteli na snížení, zrušení nebo uhrazení dluhu. Nebo může dědictví odmítnout, to...

Celý článek

Dědění dluhů

Dědění dluhů

Dědění dluhů je celkem jasný proces, kdy společně se jměním zemřelého, se rozděluje i jeho dlužná částka. Samozřejmě, že je možné zříci se dědictví, kdy se dědic zřekne jak aktiv, tak pasiv a dluhy jsou pak logicky nevymahatelné. Následně nastupuje exekuce, která se snaží prodat majetek, aby došlo k úhradě dlužné částky. Tak asi v kostce funguje náš právní systém, kdy máte možnost se zříci...

Celý článek
content top