Druhotná platební neschopnost

Druhotná platební neschopnost vzniká v situaci, kdy společnost není schopna dostát svým závazkům vůči vlastním dodavatelům z důvodu, že zákazník této společnosti neplatí řádně a včas. Jde o problém, který se promítá do financování celé řady spíše menších a středních firem, které mají dostatek zakázek, ale nemají šanci je včas vymoci a tím pádem dostávají do problémů nejenom sebe, ale i...

Celý článek