Předlužené dědictví

Předlužené dědictví nastává v takové chvíli, kdy má zůstavitel (tedy osoba, na jejíž majetek se dědictví vztahuje) větší dluhy, než odpovídá hodnotě majetku (aktiv), které jsou předmětem dědické podstaty. Dědicové mají pak ve své podstatě dvě varianty. Buď dědictví přijmout i s dluhy a snažit se domluvit s věřiteli na snížení, zrušení nebo uhrazení dluhu. Nebo může dědictví odmítnout, to...

Celý článek