Konkurs

Konkurs je dle insolvenčního zákona způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu z majetku dlužníka. Neuspokojené pohledávky nezanikají, ale z logiky věci je není z čeho uhradit, takže jsou věřitelům prakticky k ničemu. Účinky konkursu Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem...

Celý článek