Sledování insolvence

Insolvence se řídí zákonem o řešení úpadku (insolvenční zákon) a ten také ukládá jasná pravidla ohledně zveřejňování informací a to dokonce volně dostupně přes internet. Sledovat insolvenci tak může každý, kdo o to projeví zájem a nemusí to být ani přímý účastník daného procesu.

Průběh insolvence

Každá insolvence má přesně zadáno, jak se v rámci ní postupuje. Insolvenci zahajuje podání insolvenčního návrhu, který může podat jak věřitel, tak i samotný dlužník. Tento návrh má určité náležitosti, které jsou specifikované v zákoně (mimo jiné jde o soupis věřitelských závazků, seznam majetku dlužníka, při oddlužení i doložení minulých a budoucích příjmů atd.).

Po sesbírání těchto informací je možné podat návrh na insolvenční řízení. Tento návrh pak soud musí do 2 hodin v úředním čase vyvěsit formou vyhlášky a obratem informovat všechny jednotlivé účastníky insolvenčního řízení. Ti jsou tak informování z první ruky a mají přehled, ať už jsou na straně věřitele nebo dlužníka, co se děje, jaké jsou lhůty a jaký je způsobe řešení dané insolvence.

Online sledování

Díky moderním technologiím už člověk nemusí chodit k úředním deskám jednotlivých soudů, ale vše se dá dohledat přes internet. Existuje totiž takzvaný insolvenční rejstřík, kde se evidují všechny případy.

Jde o obrovskou databázi, která skýtá informace a i naskenované dokumenty, které souvisejí s daným procesem. Jde o velice přehlednou aplikaci v rámci internetového prohlížeče, kde můžete nejenom získat informace o insolvenčním řízení, ale můžete se také informovat o svých odběratelích, dodavatelích a sbírat kompletní informace pro svoje podnikání nebo pro život.

Jedná se o ucelený systém, který informuje o probíhajících insolvenčních řízeních a dává tak každému možnost přihlásit se o své pohledávky nebo naopak včas se bránit proti podvodným insolvenčním návrhům a dalším nekalým praktikám.

Procesní postup insolvence

Po podání návrhu na insolvenci ať už se strany dlužníka nebo věřitele, vydá soud výše zmíněnou vyhlášku a insolvenční řízení formálně začalo. V průběhu dochází k zajišťování informací a ověřování. Insolvenční řízení je totiž, jak nalézací, tak i vykonávací řízení, tudíž po sesbírání adekvátních informací soud rozhodne, jak bude daná insolvence vyřešena.

K dispozici jsou prakticky 3 varianty. Pro společnosti jsou to konkurs a reorganizace. Pro fyzickou osobu je jediným dobrým řešením oddlužení, neboli osobní bankrot. K tomu ale musí daný žadatel splnit celou řadu podmínek, které jsou také specifikovány v insolvenčním zákoně.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *