content top

Jak se oddlužit

Jak se oddlužit

Jak se oddlužit, to je častou otázkou tisíců a tisíců lidí každý den. Ve své podstatě jde o jednoduchý proces, kterému však musí předcházet přípravy, vyhledání dokumentů, evidence a následně i rozhodnutí soudu. Není to nic snadného, ale procesně jde o celkem jasný a přehledný systém. Kdo má šanci se oddlužit Šanci na oddlužení má prakticky každá fyzická osoba. Samozřejmě, že prvním...

Celý článek

Jak vyhlásit osobní bankrot

Jak vyhlásit osobní bankrot

Vyhlásit osobní bankrot je pro celou řadu lidí jediná cesta, jak se nadobro zbavit všech svých špatných dluhů. Na druhou stranu, cesta k osobnímu bankrotu rozhodně není nikterak snadná a pro celou řadu dlužníků je dokonce nedostižná. Je potřeba si uvědomit, že k vyhlášení bankrotu je potřeba splnit celou řadu podmínek, které nemusejí být každému na první pohled hned zřejmé. Podmínky osobního...

Celý článek

Osobní bankrot kalkulačka

Osobní bankrot kalkulačka

Kalkulačka pro osobní bankrot vám pomocí jednoduchého výpočtu dá jasnou zprávu o tom, zda má vůbec smysl uvažovat ve vašem případě o oddlužení. Můžete se z ní také dozvědět, jaké budou náklady insolvenčního správce, kolik vám měsíčně bude zůstávat peněz a kolik nakonec svým věřitelům po dobu splácení při oddlužení zaplatíte. Vstupní parametry Osobní bankrot kalkulačka funguje na...

Celý článek

Návrh na oddlužení

Návrh na oddlužení

Návrh na oddlužení je dokument, který musí dlužník vlastnoručně podat u soudu, aby mohlo dojít k rozhodnutí o osobním bankrotu. Bez tohoto návrhu totiž nebude soud ani o žádném oddlužení uvažovat. Návrh na oddlužení musí mít samozřejmě předepsané náležitosti a musí být vlastnoručně podepsaný dlužníkem. Přílohou návrhu jsou pak dokumenty, které dokládat minulou, aktuální i předpokládanou...

Celý článek

Oddlužení osvč, podnikatele

Oddlužení osvč, podnikatele

Oddlužení osoby samostatně výdělečně činné, tedy fyzické osoby podnikatele, má celou řadu specifik a nevztahuje se na ně takzvaný osobní bankrot. Jde totiž o to, že v zákoně, který upravuje oddlužení, je přesně specifikováno, že dluhy nesmějí být z podnikání. To, jak se zbavit dluhů z pozice podnikatele, je potřeba řešit jinou cestou a to cestou uznání závazku a postupného splácení dluhu. Dluhy...

Celý článek

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů

Oddlužení manželů nebylo až do začátku roku 2014 pevně ukotveno v zákoně, protože osobní bankrot, tedy oddlužení, vždy musel vyhlásit jednotlivec. Když tedy chtěli manželé společně požádat o oddlužení, musel si každý vést svůj vlastní soudní proces, pokud jim tedy nebyla udělena výjimka. 1. 1. 2014 se ale celá řada věcí změnila a už je možné zažádat o oddlužení společně a ušetřit tak...

Celý článek

Oddlužení nemovitosti

Oddlužení nemovitosti

Oddlužení nemovitosti představuje především takové úkony, které zbaví danou nemovitost zástavních či exekučních práv třetích osob. V dnešní době je velice oblíbené brát si hypotéku na nákup či stavbu domu, proti této hypotéce je ale vždy danou nemovitosti potřeba zastavit. Tedy uvalit na ní zástavní právo a takříkajíc nemovitost zadlužit. Její oddlužení pak může být provedenou pouze se souhlasem...

Celý článek

Oddlužení kalkulačka

Oddlužení kalkulačka

Kalkulačka oddlužení vám rychle a snadno pomůže s tím, abyste na první pohled věděli, jestli na oddlužení dosáhnete nebo ne. Splnění podmínek je totiž nutnou, nikoliv však dostačující, podmínkou toho, abyste mohli u soudu žádat o oddlužení. Soud je totiž tím, kdo rozhoduje o tom, jestli vám bude nebo nebude povoleno oddlužení. Nikdo jiný nemá na rozhodnutí soudu vliv než skutečnosti ohledně vašich...

Celý článek
content top