Dědění dluhů

Dědění dluhů je celkem jasný proces, kdy společně se jměním zemřelého, se rozděluje i jeho dlužná částka. Samozřejmě, že je možné zříci se dědictví, kdy se dědic zřekne jak aktiv, tak pasiv a dluhy jsou pak logicky nevymahatelné. Následně nastupuje exekuce, která se snaží prodat majetek, aby došlo k úhradě dlužné částky.

Tak asi v kostce funguje náš právní systém, kdy máte možnost se zříci dědictví, pokud to pro vás není žádoucí. Vyhnete se tak celé řadě problémů a komplikací, pokud člověk, který vám něco odkázal, má více dluhů než majetku.

Dluhy dědiců

Dědické řízení je vždy samostatnou kapitolou. Není důležité, jestli dědicové sami mají nějaké dluhy nebo dokonce u nich zabavuje majetek exekutor. Při dědictví se přihlíží pouze na majetek osoby, který má být rozdělen dle závěti nebo podle zákona. Samozřejmě, že součástí dědictví jsou i dluhy zůstavitele, který je nestihl před svou smrtí uhradit.

Pokud měl tento zůstavitel ale životní pojištění vinkulované ve prospěch a na uhrazení dluhu, nemusí se dědicové vůbec ničeho obávat, protože právě toto životní pojištění uhradí celý dluh, na který bylo vinkulováno. To všechno by mělo být součástí dědického řízení, nebo alespoň informace o tom, jak budou jednotlivé položky vypořádání. Pojišťovna totiž určitě nepracuje tak rychle, aby ihned po smrti dlužníka vyplatila bance nebo jiné společnost pojistku bez dalších otázek a prošetření.

Nárok na dědictví

Nárok na dědictví mají příbuzní a lidé, kteří se zesnulou osobou žili v jedné domácnosti, automaticky. Další lidé, kteří se chtějí o dědictví ucházet, musejí buď prokázat své napojení na zesnulého, nebo počkat, jestli se žádný předchozí dědic o svá práva nepřihlásí. Jinou variantou pak je situace, kdy zůstavitel napíše závěť. Pak jde zákon stranou a hlavní plnění dědictví se vyřizuje podle závěti. Je to snadné, logické a všichni přesně vědí, na čem jsou.

Často je tato závěť zpochybňována osobami, které v ní nejsou zmíněné, ale pokud vše proběhlo za notářského dohledu při sepisování, je tento dokument prakticky nenapadnutelný. Nový občanský zákoník navíc přinesl celou řadu zajímavých změn, kdy může zůstavitel do závěti dát celou řadu podmínek, kdy bude dědictví vyplaceno a komu. To dříve nebylo, a proto možná začnou v naší zemi být závěti výrazně více využívané.

I dluhy se vyplatí zdědit

Někdy se pozůstalým vyplatí i dluhy dědit, jelikož proti relativně malému dluhu může stát velký majetek, na který byl třeba prapůvodně dluh určen a nyní z něj zbývá pouze malá část, kterou pozůstalí snadno uhradí a mohou si užívat velkého majetku, který byl podstatou dědictví.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *