Oddlužení manželů

Oddlužení manželů nebylo až do začátku roku 2014 pevně ukotveno v zákoně, protože osobní bankrot, tedy oddlužení, vždy musel vyhlásit jednotlivec. Když tedy chtěli manželé společně požádat o oddlužení, musel si každý vést svůj vlastní soudní proces, pokud jim tedy nebyla udělena výjimka. 1. 1. 2014 se ale celá řada věcí změnila a už je možné zažádat o oddlužení společně a ušetřit tak nemalé náklady.

Oddlužení jednoho z manželů

Standardním postupem při oddlužení je skutečnost, že o oddlužení požádá ten z manželů, kteří si vlastní dluhy vytvořil. Jde celkem o ošemetnou situaci, protože při manželství jsou oba manželé za dluhy druhého z manželů více méně odpovědni, pokud se neprokáže opak. Na druhou stranu o oddlužení musela vždy žádat jedna osoba jako jednotlivec.

Až rok 2014 to změnil a nyní už nemusejí žádat manželé jednotlivě, ale mohou své procesy spojit. To je zcela zásadní změna, která celé řadě rodin ušetřila nemalé prostředky.

Minulé oddlužení manželů

Až do konce roku 2013 mohl požádat o oddlužení jeden z manželů. Soud mu oddlužení schválil, manžel splácel a oddlužil se. V tu chvíli mohli ale vychytralí věřitelé přijít za druhým z manželů a vymáhat na něm zbytek dlužné částky. Navíc tato částka se dále úročila, takže po oddlužení jednoho z manželů mohl být dluh v uvozovkách druhého z partnerů ještě větší, než byl původní dluh na začátku.

Předejít tomuto problému šlo tím, že každý z manželů požádal o oddlužení. V tu chvíli ale, pokud nebyly procesy spojeny, musel každý z manželů zaplatit 30% dluhu do pěti let a každý platil odměnu insolvenčního správce podle sazebníku.

Nový občanský zákoník pomáhá oddlužení

Od roku 2014 je situace přeci jenom logičtější a efektivnější. Manželé mohou žádat společně o oddlužení, nemusejí vést samostatné procesy a zaplatí společně pouze 30% dluhů a zaplatí pouze jednu odměnu insolvenčnímu správci. Je to celkem logický postup, který dává smysl a pomáhá celé řadě rodin.

Oddlužení, tedy osobní bankrot, tak může vyhlásit rodina jako celek, pokud prokáže dostatečné příjmy na to, aby dluh, tedy alespoň 30% splatných dluhů zaplatila do 5 let. Jde o posun, který vítají prakticky všechny strany. Oddlužení manželů se tak stává regulérním prvkem v systému osobních bankrotů a myslím, že i lidé budou mít celkem zájem toto společné řízení podstoupit. Je to snazší, rychlejší a efektivnější.

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *