Rozhodnutí o úpadku firmy

Rozhodnutí o úpadku firmy řeší paragraf č. 136 insolvenčního zákona, kde jsou specifikovány postupy, náležitosti a popsaný celý proces vyhlášení rozhodnutí o úpadku firmy. Jde o velice rozsáhlý text, který v sobě skrývá celou řadu zcela zásadních informací, které by měl každý majitel firmy znát, aby se nenechal zbytečně překvapit v situaci, na kterou může být dopředu připraven.

Insolvenční řízení předchází úpadku

Insolvenční řízení je předstupněm rozhodnutí o úpadku. V rámci insolvenčního řízení se mohou přihlašovat jednotliví účastníci se svými pohledávkami a tím se k danému insolvenčnímu řízení připojují – nevzniká nové.

Zajímavé je, že pokud navrhovatel insolvenčního řízení ještě před rozhodnutím o úpadku vezme zpět svůj návrh – k úpadku nemusí dojít a insolvenční řízení bude zastaveno. Po rozhodnutí o úpadku však k tomuto již nemůže dojít a i kdyby se věřitel rozhodl, že svůj návrh vezme zpět, soud mu nemůže vyhovět.

Je totiž pravomocné rozhodnutí o úpadku, které má určité důsledky ve formě reorganizace, konkurzu nebo oddlužení. I kdyby věřitel vzal svůj návrh zpět, nemá to na toto rozhodnutí vliv a společnost, nebo fyzická osoba, musí splnit podmínky, které v rozhodnutí o úpadku jsou specifikovány.

Obsah rozhodnutí o úpadku

Každé rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výrok o tom, že byl zjištěný úpadek dlužníka, musí být stanoven insolvenční správce (nejpozději dnem rozhodnutí o úpadku), samozřejmě musí být specifikováno datum úpadku, dále obsahuje výzvu pro věřitele, kteří své pohledávky ještě nepřihlásili, aby tak učinili maximálně do 2 měsíců od rozhodnutí. Dále zde musí být uvedeno a určeno místo a termín konání schůze věřitelů a přezkumného jednání.

Rozhodnutí o úpadku může být ještě odloženo, pokud dlužník požádá o reorganizaci a předloží dostatečně silné argumenty pro to, aby mu byla reorganizace povolena.

Faktický konec firmy

Rozhodnutím o úpadku dojde k faktickému ukončení firmy, pokud není umožněna reorganizace. Následně je majetek společnosti rozprodán, aby byli uspokojeni věřitelé v maximální možné míře. Majitel firmy má v tu chvíli velice omezenou moc nad vlastním majetkem a spíše se jenom dívá, jak mu insolvenční správce jeho byznys rozprodává a snaží se uspokojit věřitele.

Rozhodnutím o úpadku fakticky dojde k ukončení činnosti dané firmy jako takové. V tu chvíli totiž soud rozhodl o konkursu a ten jak dobře známo nemá již jiné východisko. Samozřejmě pokud je s rozhodnutím o úpadku spojeno i rozhodnutí o reorganizaci, má společnost šanci na přežití. Jiné východisko ze situace už ale pro firmu není.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *