content top

Druhotná platební neschopnost

Druhotná platební neschopnost

Druhotná platební neschopnost vzniká v situaci, kdy společnost není schopna dostát svým závazkům vůči vlastním dodavatelům z důvodu, že zákazník této společnosti neplatí řádně a včas. Jde o problém, který se promítá do financování celé řady spíše menších a středních firem, které mají dostatek zakázek, ale nemají šanci je včas vymoci a tím pádem dostávají do problémů nejenom sebe, ale i...

Celý článek

Konkurs

Konkurs

Konkurs je dle insolvenčního zákona způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu z majetku dlužníka. Neuspokojené pohledávky nezanikají, ale z logiky věci je není z čeho uhradit, takže jsou věřitelům prakticky k ničemu. Účinky konkursu Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem...

Celý článek

Rozhodnutí o úpadku firmy

Rozhodnutí o úpadku firmy

Rozhodnutí o úpadku firmy řeší paragraf č. 136 insolvenčního zákona, kde jsou specifikovány postupy, náležitosti a popsaný celý proces vyhlášení rozhodnutí o úpadku firmy. Jde o velice rozsáhlý text, který v sobě skrývá celou řadu zcela zásadních informací, které by měl každý majitel firmy znát, aby se nenechal zbytečně překvapit v situaci, na kterou může být dopředu připraven. Insolvenční...

Celý článek

Sledování insolvence

Sledování insolvence

Insolvence se řídí zákonem o řešení úpadku (insolvenční zákon) a ten také ukládá jasná pravidla ohledně zveřejňování informací a to dokonce volně dostupně přes internet. Sledovat insolvenci tak může každý, kdo o to projeví zájem a nemusí to být ani přímý účastník daného procesu. Průběh insolvence Každá insolvence má přesně zadáno, jak se v rámci ní postupuje. Insolvenci zahajuje podání...

Celý článek

Co je insolvence

Co je insolvence

Insolvence je v jednoduchosti neschopnost splácet své dluhy. Insolvence je platební neschopnost, kdy dlužník nemá bez další pomoci šanci splatit své splatné dluhy a obvykle v této situaci požádá insolvenční soud o pomoc v případě fyzické osoby o oddlužení, tedy o osobní bankrot. Kdy je člověk v insolvenci Do insolvence se člověk dostane tehdy, jestliže zastavil platby podstatné části svých dluhů, nebo...

Celý článek

Firmy v insolvenci

Firmy v insolvenci

Firmy v insolvenci se začínají pomalu ale jistě potýkat s dopady zákona o řešení úpadku (insolvenční zákon). Jde o to, že stále více firem čelí ať už reálnému, tak i spekulativnímu útoku jiných subjektů na věrohodnost ale i skutečné podnikání. Takzvané šikanózní návrhy na insolvenci jeden čas velice hýbaly českým byznysem. Tomu je však naštěstí konec a dnes není tak snadné na nějakého...

Celý článek

Insolvence fyzických osob

Insolvence fyzických osob

Insolvence fyzických osob se řídí Zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobu jeho řešení. Součástí tohoto zákona jsou i formy vyřešení finančních problémů a to formou konkurzu či oddlužení. Pro fyzické osoby je nejčastějším řešením oddlužení, tedy mezi lidmi často známý termín jako osobní bankrot. Není to nic složitého, ale lidé si musejí dát dobrá pozor na to, aby splnili veškeré...

Celý článek

Insolvenční návrh

Insolvenční návrh

Insolvenční návrh je faktické zahájení insolvenčního řízení. To je zahájeno dnem, kdy tento návrh dojde věcně příslušnému soudu. Tento návrh musí být v listinné podobě a opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala. V elektronické podobě pak musí být tento návrh opatřen uznávaným elektronickým podpisem. Poslední možností je pak zaslání pomocí datové schránky. Kdo podává...

Celý článek

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon má číslo 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006. Celý název insolvenčního zákona zní Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Byl již mnohokrát novelizován a každá novela přinesla větší míru ochrany pro věřitele ale i pro dlužníky samotné. Nynější podoba zákona s polední aktualizací na začátku letošního roku znamená, že zákon je opravdu moderní,...

Celý článek

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení se řídí zákonem č. 182/2006 Sb. v platném znění. Poslední úpravu zákon zaznamenal začátkem letošního roku, kdy do něj přibyly některé zajímavé náležitosti. Insolvenční řízení je dle zákona soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkům úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Co to vůbec je Insolvenční řízení je specifická procedura u insolvenčního soudu,...

Celý článek
content top