Co je insolvence

Insolvence je v jednoduchosti neschopnost splácet své dluhy. Insolvence je platební neschopnost, kdy dlužník nemá bez další pomoci šanci splatit své splatné dluhy a obvykle v této situaci požádá insolvenční soud o pomoc v případě fyzické osoby o oddlužení, tedy o osobní bankrot.

Kdy je člověk v insolvenci

Do insolvence se člověk dostane tehdy, jestliže zastavil platby podstatné části svých dluhů, nebo jsou jeho dluhy splatné více než 3 měsíce či není možné vymoci peníze formou exekuce či jiného nařízení.

Platební neschopnost, tedy insolvence, je řešena speciálním zákonem č. 182/2006 Sb. úpadku a způsobech jeho řešení. Tento zákon jasně definuje podmínky, za kterých člověk do insolvence spadne (viz výše) a také dává možnosti, jak je možné tuto situaci řešit soudní cestou.

Není to nic jednoduchého, ale osobní bankrot často může pomoci a vyřešit problém s dluhy jednou pro vždy. Samozřejmě se musí člověk výrazně uskromnit a minimálně 5 let platit všechno, co má navíc, někomu jinému, ale alespoň část dluhů je mu následně odpuštěna a do konce života má po problémech.

Řešení insolvence

Řešení insolvence má podle zákona několik forem. Pro právnické osoby jde o konkurs či reorganizaci. Fyzické osoby se u soudu mohou domáhat oddlužení (osobní bankrot). Existují pak ještě speciální dluhy řešení insolvence, ty ale nejsou tak časté a týkají se pouze úzké specifické skupiny osob.

Podmínky oddlužení v insolvenci

Pokud se už člověk dostane do insolvence, obvykle ji chce řešit. Není radno čekat na to, až za dveřmi zaklepou pánové, se kterými určitě nikdo nechce nic mít. Pokud člověk podá návrh do insolvenčního řízení na oddlužení, musí splnit několik zásadních podmínek.

Především musí prokázat dostatečný příjem, pomocí něhož bude v následujících 5 let splácet alespoň 30% dluhů. Při žádosti o oddlužení musí navíc předložit seznam veškerého svého majetku z titulu možného prodeje a uspokojení věřitelů.

A poslední podmínkou, na kterou se ale často zapomíná, je skutečnost, že dlužník musí dlužit více věřitelům. Insolvence a následné oddlužení není možné v situaci, kdy dlužník dluží pouze jedné osobě (firmě), u které si vzal špatnou půjčku. V takové situace není možné žádat o oddlužení a člověk se z insolvence musí dostat vlastními silami a vlastní cestou.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *