Konkurs

Konkurs je dle insolvenčního zákona způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu z majetku dlužníka.

Neuspokojené pohledávky nezanikají, ale z logiky věci je není z čeho uhradit, takže jsou věřitelům prakticky k ničemu.

Účinky konkursu

Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku. Ten je veřejně dostupný přes internet.

Okamžikem prohlášení konkursu se přeruší likvidace společnosti, končí nucená správa a končí předběžné opatření na majetek dlužníka, bylo-li ustaveno.

Od okamžiku vyhlášení konkursu přejde s konečnou platností právo nakládat s majetkem dlužníka na insolvenčního správce. Na insolvenčního správce přecházejí i povinnosti a práva, která má v dané chvíli dlužník (dlužící společnost).

Jak funguje insolvenční správce

Při konkursu funguje insolvenční správce tak, jako by daný podnik vlastnil. Ve vztahu k zaměstnancům vystupuje jako zaměstnavatel, ve vztahu k akciím jako vlastník, rozhoduje o obchodním tajemství, zajišťuje provoz podniku jako takového, vede účetnictví a má daňové povinnosti.

To všechno, tedy celkové vedení podniku přechází ze statutárního orgánu právě na insolvenčního správce, který však má pouze jeden cíl – zpeněžit majetkovou podstatu dlužníka a uspokojit věřitele v maximální možné míře.

Dopady konkursu

Je potřeba si uvědomit, že i z pozice společnosti, která dluží osobě, která je konkursu, se vás toto rozhodnutí týká. A dotýká se vás celkem důrazně. Všechny nesplatné pohledávky dlužníka se totiž prohlášením konkursu stávají splatnými.

To je důležité všude tam, kde zákazník zadržuje svému dodavateli nějakou formu zádržného kvůli reklamacím třeba i 5 let po dodání díla.

Vyhlášením konkursu jsou ale všechny tyto pohledávky okamžitě splatné, takže zákazník dlužníka, který spadne do konkursu, musí okamžitě vyplatit všechna zádržné, která dané společnosti drží i proti aktuálně běžícím zárukám. Tím samozřejmě přijde o své peníze a nemá se ani kde domoci náhrady za případné následné reklamace.

Jde o velice citlivou otázku, kterou dennodenně řeší na insolvenčních soudech a samozřejmě insolvenční správci. Tato situace nemá jednoduché řešení a je logické, že zákazníci dlužníka se snaží maximálně chránit, aby své reklamační náklady v podobě zádržného stále měli šanci získat, případně uplatní náklady, které jsou doposud vynaložené na reklamace spojené s daným dodavatelem v konkursu.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *