Dědění dluhů

Dědění dluhů je celkem jasný proces, kdy společně se jměním zemřelého, se rozděluje i jeho dlužná částka. Samozřejmě, že je možné zříci se dědictví, kdy se dědic zřekne jak aktiv, tak pasiv a dluhy jsou pak logicky nevymahatelné. Následně nastupuje exekuce, která se snaží prodat majetek, aby došlo k úhradě dlužné částky. Tak asi v kostce funguje náš právní systém, kdy máte možnost se zříci...

Celý článek