content top

Insolvence fyzických osob

Insolvence fyzických osob

Insolvence fyzických osob se řídí Zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobu jeho řešení. Součástí tohoto zákona jsou i formy vyřešení finančních problémů a to formou konkurzu či oddlužení. Pro fyzické osoby je nejčastějším řešením oddlužení, tedy mezi lidmi často známý termín jako osobní bankrot. Není to nic složitého, ale lidé si musejí dát dobrá pozor na to, aby splnili veškeré...

Celý článek

Insolvenční návrh

Insolvenční návrh

Insolvenční návrh je faktické zahájení insolvenčního řízení. To je zahájeno dnem, kdy tento návrh dojde věcně příslušnému soudu. Tento návrh musí být v listinné podobě a opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala. V elektronické podobě pak musí být tento návrh opatřen uznávaným elektronickým podpisem. Poslední možností je pak zaslání pomocí datové schránky. Kdo podává...

Celý článek
content top