Oddlužení osvč, podnikatele

Oddlužení osoby samostatně výdělečně činné, tedy fyzické osoby podnikatele, má celou řadu specifik a nevztahuje se na ně takzvaný osobní bankrot. Jde totiž o to, že v zákoně, který upravuje oddlužení, je přesně specifikováno, že dluhy nesmějí být z podnikání. To, jak se zbavit dluhů z pozice podnikatele, je potřeba řešit jinou cestou a to cestou uznání závazku a postupného splácení dluhu. Dluhy...

Celý článek