Insolvenční návrh

Insolvenční návrh je faktické zahájení insolvenčního řízení. To je zahájeno dnem, kdy tento návrh dojde věcně příslušnému soudu. Tento návrh musí být v listinné podobě a opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala. V elektronické podobě pak musí být tento návrh opatřen uznávaným elektronickým podpisem. Poslední možností je pak zaslání pomocí datové schránky. Kdo podává...

Celý článek