content top

Insolvenční návrh

Insolvenční návrh

Insolvenční návrh je faktické zahájení insolvenčního řízení. To je zahájeno dnem, kdy tento návrh dojde věcně příslušnému soudu. Tento návrh musí být v listinné podobě a opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala. V elektronické podobě pak musí být tento návrh opatřen uznávaným elektronickým podpisem. Poslední možností je pak zaslání pomocí datové schránky. Kdo podává...

Celý článek

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon má číslo 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006. Celý název insolvenčního zákona zní Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Byl již mnohokrát novelizován a každá novela přinesla větší míru ochrany pro věřitele ale i pro dlužníky samotné. Nynější podoba zákona s polední aktualizací na začátku letošního roku znamená, že zákon je opravdu moderní,...

Celý článek

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení se řídí zákonem č. 182/2006 Sb. v platném znění. Poslední úpravu zákon zaznamenal začátkem letošního roku, kdy do něj přibyly některé zajímavé náležitosti. Insolvenční řízení je dle zákona soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkům úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Co to vůbec je Insolvenční řízení je specifická procedura u insolvenčního soudu,...

Celý článek

Insolvenční rejstřík fyzických osob

Insolvenční rejstřík fyzických osob

Insolvenční rejstřík fyzických osob je online databáze, do které má přístup každý, kdo vyhledává na internetu informace. Jde o otevřenou databázi, díky které zdarma dostanete informaci o tom, jak probíhá exekuce daného člověka, zda bylo navrhnuto oddlužení nebo jakým způsobem byla insolvence vyřešena. Vyhledávání v rejstříku Insolvenční rejstřík fyzických osob je celkem přehledná databáze, ve...

Celý článek
content top