Insolvenční zákon

Insolvenční zákon má číslo 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006. Celý název insolvenčního zákona zní Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Byl již mnohokrát novelizován a každá novela přinesla větší míru ochrany pro věřitele ale i pro dlužníky samotné.

Nynější podoba zákona s polední aktualizací na začátku letošního roku znamená, že zákon je opravdu moderní, transparentní a pomáhá celé řadě osob i firem s vypořádáním se svými dluhy.

Části zákona

Insolvenční zákon má celkem tři části a aktuálně 434 paragrafů. Vše začíná na začátku obecnou částí, kde jsou definovány účastníci řízení, řízení jako takové a další termíny, které jsou v zákoně použity. Můžete se tu například dočíst, že insolvenční zákon upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem a k co největšímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.

Základní pojmy

Se základními pojmy z insolvenčního zákona se setkáváme dnes a denně. Například insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek a jeho řešení. Úpadkem je pak situace, kdy dlužník má více věřitelů, zároveň peněžité závazky déle než 30 dní po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, je tedy v platební neschopnosti.

Situace, kdy není dlužník schopen plnit své závazky má však také svá specifika. Musí nastat zastavení plateb podstatné části svých peněžních závazků, nebo jejich neplnění po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti a není šance vymoci peníze exekučně.

Zajímavosti insolvenčního zákona

Důležité je si uvědomit, že v insolvenčním zákoně se řeší jak fyzické osoby, tak i osoby právnické. Nejprve je v zákoně specifikována podstata insolvenčního řízení, následují termíny, dokumenty a třeba informace, jak a kdy je ustanoven insolvenční správce, jaká má dlužník práva a jaké má povinnosti. Zákon je sice rozsáhlý, ale celá řada paragrafů je velice krátkých, přehledných a dá se v nich relativně dobře orientovat.

Tento zákon rozhodně patří k těm zdařilejším z dílny vlády a parlamentu, protože ho dokážou pochopit i laici a ti jsou právě těmi nejčastějšími uživateli zákona. Do finančních problémů se totiž právě dostávají osoby, které si nedokázali spočítat své finanční možnosti a teď hledají cestu, jak ze situace ven.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *