content top

Druhotná platební neschopnost

Druhotná platební neschopnost

Druhotná platební neschopnost vzniká v situaci, kdy společnost není schopna dostát svým závazkům vůči vlastním dodavatelům z důvodu, že zákazník této společnosti neplatí řádně a včas. Jde o problém, který se promítá do financování celé řady spíše menších a středních firem, které mají dostatek zakázek, ale nemají šanci je včas vymoci a tím pádem dostávají do problémů nejenom sebe, ale i...

Celý článek

Co je insolvence

Co je insolvence

Insolvence je v jednoduchosti neschopnost splácet své dluhy. Insolvence je platební neschopnost, kdy dlužník nemá bez další pomoci šanci splatit své splatné dluhy a obvykle v této situaci požádá insolvenční soud o pomoc v případě fyzické osoby o oddlužení, tedy o osobní bankrot. Kdy je člověk v insolvenci Do insolvence se člověk dostane tehdy, jestliže zastavil platby podstatné části svých dluhů, nebo...

Celý článek

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon má číslo 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006. Celý název insolvenčního zákona zní Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Byl již mnohokrát novelizován a každá novela přinesla větší míru ochrany pro věřitele ale i pro dlužníky samotné. Nynější podoba zákona s polední aktualizací na začátku letošního roku znamená, že zákon je opravdu moderní,...

Celý článek
content top